Wat is stalking?

Art. 285b van het Wetboek van Strafrecht

1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

 

 

Belaging  voltrekt zich over langere tijd en er kan – zeker waar slachtoffer en dader een intieme relatie hebben gehad -  sprake zijn van terroriseren  via kleine en aanhoudende psychologische manipulaties en insinuaties. Het belang van de dader is om podium te houden voor zijn gedrag. Het is de dader te doen om het proces van het voortdurend kleineren en ondermijnen van het welzijn, de toekomst en de gezondheid van het slachtoffer. De dader voelt geen empathie voor het slachtoffer, maar ook geen schuld of schaamte voor de schade die hij aan het slachtoffer toebrengt.

Belaging kent diverse vormen: fysiek, psychisch en symbolisch geweld. Fysiek geweld is het makkelijkst te herkennen en zal ook het eerst tot verontwaardiging in de omgeving van het slachtoffer leiden waardoor de kans op steun het grootste is. Psychisch geweld bestaat vooral uit het uiten van macht door dreigingen, manipulatie, pesten en vernederen. Deze vorm van geweld is al lastiger te herkennen en gebeurt vaak buiten het zicht van de omgeving. Veel slachtoffers die ervaring hebben met beide voorgaande vormen van geweld geven aan dat ze de meeste schade ondervinden van het psychisch geweld. Symbolisch geweld is een vorm van geweld  die nog moeilijker zichtbaar te maken valt en diep ingrijpt in de betekenis die het slachtoffer heeft als moeder, als opvoeder van haar kinderen en als weldenkend en handelend persoon. De belager creëert beelden die in de omgeving niet ontmaskerd worden, maar juist bevestigd. Het beeld  ontstaat dat de moeder zich niet gedraagt zoals ze zich hoort te gedragen. Het slachtoffer zelf en haar omgeving beginnen te twijfelen aan haar kwaliteiten als moeder en opvoeder, en als weldenkend en handelend mens. Gevolg voor het slachtoffer is dat dit haar wereld onveilig maakt. Vanzelfsprekendheden glijden uit handen. Slachtoffers zijn voortdurend op de hoede, leven in isolement en met angst en (onterechte) schuldgevoelens.  

Als reactie ligt ‘toegeven’ door het slachtoffer op de loer, omdat dit beter door de maatschappij geaccepteerd wordt, overigens in de regel zonder het belagingsgedrag te beëindigen. Het voorkomt alleen dat het slachtoffer belandt in een situatie van ‘sociale dood’.

Voor meer informatie over belaging, slachtoffer en dader verwijzen wij naar: http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/stalking

Lotgenotencontact

De beweging heeft als voornaamste doel de slachtoffers van stalking uit hun sociaal isolement te halen. In hun omgeving vinden slachtoffers van stalking helaas weinig begrip. Men reageert vaak in de trant van: “waar twee vechten hebben twee schuld”. De dader komt vaak heel rustig, stabiel en weldenkend over, terwijl het slachtoffer aan de andere kant dermate beschadigd is dat zij/hij labiel en wanhopig overkomt. Voor de omgeving kan het lijken dat de dader slachtoffer is en het slachtoffer dader. Wat het slachtoffer ook doet of zegt , het werkt alleen maar tegen haar of hem. 

Door middel van onze activiteiten willen we de lotgenoten helpen om het stalken het hoofd te bieden. We willen ze steunen, weerbaarder maken en uit hun isolement halen. Dit doen we o.a. door het organiseren van praatgroepen en ontspanningsactiviteiten. In de strijd tegen hun stalker – een strijd die dikwijls ook nog bemoeilijkt wordt door zorg voor de  kinderen – biedt het lotgenotencontact de nodige steun en afleiding. Het slachtoffer kan zijn of haar gedachten even op ontspannende zaken richten. Door de slachtoffers tijdens bijeenkomsten met elkaar in contact te brengen creëren we voor hen een groter sociaal netwerk en bieden we nieuwe perspectieven. Ze kunnen ideeën en tips uitwisselen, waardoor ze beter in staat zijn het stalken tegen te gaan. Onze ervaring is dat deelnemers die actief zijn bij de zelfhulpgroep deze activiteiten als zeer positief ervaren.

Ook organiseren we activiteiten voor de kinderen van slachtoffers, zo was er in 2011 een Woezel en Pip activiteit voor de kinderen.

In 2016 willen we 4 lotgenotenbijeenkomsten organiseren. Slachtoffers worden uitgenodigd om thema’s voor de bijeenkomsten aan te dragen.

Teken de Petitie!

Stop Stalken! Teken petitie!

Vanuit een burgerinitiatief is de petitie Stop Stalken in het leven geroepen om stalking beter aan te kunnen pakken in de toekomst.

Ondanks de ernst van het gedrag en de enorme negatieve gevolgen voor het slachtoffer en eventuele kinderen van het slachtoffer schiet de reactie van politie, justitie en de hulpverlening echter vaak tekort. Voor haar onderzoek ondervroeg Van der Aa 360 slachtoffers van stalking. Van de onderzochte slachtoffers is minder dan de helft tevreden over de aangifte en de opvang door de politie. In slechts 32% van de gevallen hield het stalken op dankzij het ingrijpen van politie en/of justitie. In sommige gevallen escaleerde het gedrag zelfs als gevolg van de aangifte: in bijna 4% name de stalker vaker contact op en in bijna 12% vertoonde de stalker ernstiger gedrag. Veel slachtoffers voelden zich minder veilig en kregen eveneens een slecht gevoel over zichzelf. Dit had vaak mede te maken met de reactie van het strafrechtelijk systeem. Veel slachtoffers voelden zich niet serieus genomen en vonden dat het te lang duurde voordat de politie in actie kwam.

Iedereen kan met stalking te maken krijgen. Vandaar dat dit probleem serieus genomen moet worden en sneller bestreden moet worden. Elke dag komen er een paar slachtoffers bij. Dit moet stoppen !

Het wetsartikel 285b en de uitvoering hiervan dient opnieuw onder de loep genomen te worden.

Teken de petitie! Uw steun is hard nodig!

Ans,
namens de Beweging Stop Stalken

TEKEN de petitie hier

Steunpunt GGZ Utrecht

Steunpunt GGZ Utrecht is het zelfregiecentrum voor mensen met psychiatrische problematiek en hun direct betrokkenen in de regio Midden Westelijk Utrecht.

Doel is dat die zich beter kunnen redden in zorg en samenleving en daarin een volwaardige plek kunnen innemen. De stichting biedt laagdrempelige dienstverlening, is onafhankelijk van zorg en overheid en werkt met professionals die zelf ook ervaringsdeskundige zijn.

Mgr. v.d. Weteringstraat 132a
3581 EN te Utrecht
T 030 - 23 69 320 (algemeen nummer)
T 030 - 2 333 884 (consulententeam)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.ggzutrecht.nl

Subcategorieën

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.