Teken de Petitie!

Stop Stalken! Teken petitie!

Vanuit een burgerinitiatief is de petitie Stop Stalken in het leven geroepen om stalking beter aan te kunnen pakken in de toekomst.

Ondanks de ernst van het gedrag en de enorme negatieve gevolgen voor het slachtoffer en eventuele kinderen van het slachtoffer schiet de reactie van politie, justitie en de hulpverlening echter vaak tekort. Voor haar onderzoek ondervroeg Van der Aa 360 slachtoffers van stalking. Van de onderzochte slachtoffers is minder dan de helft tevreden over de aangifte en de opvang door de politie. In slechts 32% van de gevallen hield het stalken op dankzij het ingrijpen van politie en/of justitie. In sommige gevallen escaleerde het gedrag zelfs als gevolg van de aangifte: in bijna 4% name de stalker vaker contact op en in bijna 12% vertoonde de stalker ernstiger gedrag. Veel slachtoffers voelden zich minder veilig en kregen eveneens een slecht gevoel over zichzelf. Dit had vaak mede te maken met de reactie van het strafrechtelijk systeem. Veel slachtoffers voelden zich niet serieus genomen en vonden dat het te lang duurde voordat de politie in actie kwam.

Iedereen kan met stalking te maken krijgen. Vandaar dat dit probleem serieus genomen moet worden en sneller bestreden moet worden. Elke dag komen er een paar slachtoffers bij. Dit moet stoppen !

Het wetsartikel 285b en de uitvoering hiervan dient opnieuw onder de loep genomen te worden.

Teken de petitie! Uw steun is hard nodig!

Ans,
namens de Beweging Stop Stalken

TEKEN de petitie hier